Er zijn tegenover vorige campagne enkele wijzigingen in het schema met de beoordelingscriteria:

  • Punt 11a) Kritieke tekortkoming: Bij bijkoop aardappelen moet u niet alleen de gegevens van de producent maar ook van de handelaar Ook bij aankoop via handelaren moet u in het bezit zijn van de certificaten van de producent. Bij een aardappelhandelaar volstaat het Hygiëneprotocol NAO.
  • Punt 40) Kritieke tekortkoming: Bij beregening registreert u het perceel, de datum en de watergift (in mm of m³/ha, of in pompuren + pompcapaciteit in m³/uur)

In verband met het Actieplan Plantgezondheid zijn enkele aanbevelingen opgenomen. Het niet voldoen leidt niet tot afkeuring:

  • Punt 18) Aanbeveling: Indien u een bodemanalyse laat uitvoeren om inzicht te krijgen in het bodemleven of investeringen doet om de bodemgezondheid te verbeteren, registreert u: het analyserapport respectievelijk de ondernomen activiteiten. U bewaart deze gegevens minimaal 5 jaar.
  • Punt 27) Aanbeveling: Gebruikte biostimulanten en het resultaat van de toepassing worden geregistreerd. Biostimulanten zijn bemestingsproducten die de voedingsprocessen van de plant stimuleren op basis van micro-organismen of (an)organisch materiaal (bijv. Mycorrhiza schimmels, silicium en seleen).
  • Punt 33) Aanbeveling: Met de erfemissiescan (erfemissiescan.nl) is het risico op emissie vanaf het erf in kaart gebracht.

Gelieve vanaf 15 augustus 2019 dus gebruik te maken van de nieuwe checklijst bij het uitvoeren van de verplichte jaarlijkse zelfaudit voorafgaand aan het bezoek door onze inspecteur. De nodige documenten kunt u vinden op deze website.

Belangrijke aandachtspunten:

  • Perceelsoverzicht moet voorafgaand aan de audit opgemaakt zijn
  • Perceelsfiches moeten tijdig ingevuld zijn
  • Zelfbeoordelingschecklijst moet elk jaar ingevuld worden vóór de audit
  • Indien gebruik gemaakt wordt van een loonwerker, dient u een kopie van zijn certificaat in uw bezit te hebben

10-01-2022

Nieuwe versie IKM v11

Op 1 januari 2022 is een nieuwe versie van de IKM-lastenboek van kracht gegaan (versie 11). Read more

29-07-2021

VVA Teelt- en bewaarseizoen 2021/22

Het handboek “Voedselveiligheidcertificaat aardappelen verwerkende industrie (VVA) – teelt- en bewaarseizoen 2021/2022” is beschikbaar Read more

10-06-2021

Vegaplan Standaard PPP v4.1

In februari en maart 2021 werden wijzigingen van de IPM eisen gepubliceerd door respectievelijk Vlaanderen en Wallonië. Deze werden verwerkt in versie 4.1 van de Vegaplan Standaard PPP. Read more

08-06-2021

VegaplanFR Module opent de Franse markt voor uw bedrijf of uw afnemer

Vegaplan heeft een nieuwe module ontwikkeld, VegaplanFR, waarmee uw bedrijf beantwoord aan het lastenboek "Milieucertificering Niveau 2" en u uw markttoegang kan verbreden. Read more

04-05-2021

Nieuw: GLOBALG.A.P. Chain of Custody

CKCert breidt zijn activiteiten uit met het lastenboek GLOBALG.A.P. Chain of Custody (CoC) voor handelaars, verwerkers en distributeurs die omgaan met GLOBALG.A.P. gecertificeerde groente, fruit, aardappelen, bloemen, enz. Read more